اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا سپرى است كه گفتارش قابل اعتماد است. راه او نه تنها درست است، بلكه حيات بخش نيز هست. اما ما بايد در او پناه بگيريم اگر كه قرار است كلام بيعيب و راه كامل او، بركات باشند و حضور او بعنوان سپر، ما را محافظت كند. وفادارى، اعتماد، و وابستگى ما بايد بطور ارادى در او قرار گيرد و ما بايد زندگيمان را بسپاريم تا بر اساس گفتار بيعيب و نقص او پايه ريزى شود.

دعای من

خداى پدران ما ابراهيم، اسحقو يعقوب، جانم و آينده ام را بتو ميسپارم. تو توان و سپر من هستى. لطفن مرا، خانواده ام و كليسايت را از شرير درامان بدار و محافظت كن.ما كه قصد داريم در اين تابستان تو را خدمت كنيم و با اطاعت از كلامت، تو را جلال دهيم، لطفن ما را از نظر جسمانى درامان بدار، از نظر روحانى زنده و فعال، و از نظر اخلاقى درست. بنام عيسى. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات