ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นโล่ เราวางใจในพระคำของพระองค์ได้ ทางของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงความจริง แต่ยังเป็นทางที่ให้ชีวิตด้วย เราต้องเข้าลี้ภัยในพระองค์ พระคำของพระองค์ไม่มีที่ติ และวิธีที่สมบูรณ์แบบของพระองค์จะเป็นพระพร และการอยู่ด้วยของพระองค์ก็เป็นการอวยพรเหมือนทรงเป็นโล่ของเรา เราต้องสมัครใจที่จะมอบความจงรักภักดี ความเชื่อมั่น และการพึ่งพาของเราในพระองค์ และต้องมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยพระคำของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความแข็งแกร่งและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดปกป้องและป้องกันข้าพระองค์ ครอบครัวของข้าพระองค์ และคริสตจักรของพระองค์ จากความชั่วร้าย ขอทรงให้เรามีความปลอดภัยทางร่างกาย มีความสดชื่นในจิตวิญญาณ และมีความถูกต้องทางศีลธรรมในการรับใช้พระองค์ในฤดูร้อนนี้ และขอให้เราพยายามที่จะถวายเกียรติแก่น้ำพระทัยของพระองค์โดยการเชื่อฟังพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น