ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นโล่ คำพูดของพระองค์เชื่อถือได้ ทางของพระองค์ไม่ได้เป็นแค่ความจริงเท่านั้น แต่ยังให้ชีวิตอีกด้วย แต่เราต้องเข้าไปลี้ภัยในพระองค์ด้วย ถ้าเราอยากให้คำพูดที่ไร้ที่ติ และทางที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นพระพรกับเรา และการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ก็จะเป็นโล่กำบังให้กับเรา เราต้องสมัครใจที่จะมอบความจงรักภักดี ความเชื่อมั่น และการพึ่งพาของเราในพระองค์ และต้องมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยพระคำอันไร้ที่ติของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพละกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า โปรดปกป้องและคุ้มครองข้าพเจ้า ครอบครัว และคริสตจักรของข้าพเจ้า จากมารร้ายตนนั้น โปรดให้ความปลอดภัยทางร่างกาย ให้ความสดชื่นฝ่ายจิตวิญญาณ และมีศีลธรรมอันดีในการรับใช้พระองค์ในฤดูร้อนนี้ และขอให้ข้าพเจ้าพยายามทำทุกอย่างตามใจพระองค์ ด้วยการเชื่อฟังพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น