اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سخاوت، محبتى است كه به روشهاى گوناگون و با خوشى ابراز ميشود. سخاوت و عدالت دو ويژگى اى هستند كه جهان خودپرست ما بيش از هر چيز بدانها نيازمند است. سرچشمه اين دو ويژگى از دلى است كه فيض خدا آنرا لمس كرده و از پدرى كه خود سخاوتمند است.

دعای من

اى پدر مهربان، ميدانم كه امروز با مردمى ملاقات خواهم كرد كه نيازمند سخاوت من از نظر محبت، وقت، بخشش، و پول هستند. لطفن كمكم كن تا با آنها منصفانه و بامحبت رفتار كنم، همانگونه كه تو با من رفتار كرده اى. دعايم اين است كه زندگيم بازتابى از فيض تو به نيازمندان محبت تو باشد. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات