اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى كه آسمان را ترك كرد و همانند يك غلام شد به اين خاطر بود كه به آخرين ها توانايى بدهد كه اولين ها باشند، خادمين بزرگترين ها باشند، و كمترين ها بهترين ها باشند. در طى دوره هاى متمادى، افراد مغرور، بدرفتار، و زورگو بسيار راحت، دعوت عيسى را رد كرده اند— حتى اگر چه عيسى جان بأخت و آنها خود را "مهم" ميدانند و نيازى در خود براى داشتن يك نجات دهنده نميبينند. اما آنانيكه خود را فروتن ميسازند، نه تنها او را بعنوان يك منجى، بلكه او را پادشاهى پيروزمند و رفيق خود مي يابند.

دعای من

خادم والا، پادشاه توانمند، تو را ميستايم كه به اين جهان آمدى و به بهايى سنگين خادم ما شدى و بما نشان دادى كه ميتوانيم با تو سلطنت كنيم. من مشتاقانه منتظر آن روزى هستم كه زانوان ديگران به زانوهاى من ملحق شده و در برابر تو، خداوندم زانو زنيم. تا آنروز دعا ميكنم كه مرا براى رساندن بركت به آنانيكه در اين دنياى پر زرق و برق بكار گيرى.حمد و جلال بر خداوند براى فرستادن تو ، خداوندم عيسى. مناجات خود را در نام قدوس عيسى تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات