اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما معبد خدا هستيم! خدا در ما زندگى ميكند. آنچه كه ما با بدنهاى خود انجام ميدهيم، بخشى از پرستشهاى ما است. ما نه تنها خوانده شده ايم كه از ناپاكى كناره گيرى كنيم، بلكه خوانده شده ايم كه خدا را در بدنهاى خويش جلال دهيم و آن قربانى اى را اكرام كنيم كه پاكى ما را به ارمغان آورد.

دعای من

اى پدر بتو اعتراف ميكنم كه گهگاه بينش خود را از دست ميدهم كه بدن من تا چه اندازه براى تو ارزشمند است. افزايش سن و ديگر چالش ها بيادم مى آورند كه بدن من فساد پذير است، و باورش برايم دشوارست كه بتوانم تو را با آن جلال دهم.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات