ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นวิหารของพระเจ้า! พระเจ้าอยู่ในเรา สิ่งที่เราทำกับร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของในการนมัสการพระองค์ พระองค์ทรงเรียกเรามา ไม่เพียงแต่ให้เราละเว้นจากสิ่งที่เป็นมลทิน แต่เพื่อให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเรา และให้เราถวายเกียรติการเสียสละของพระเยซูผู้ที่ทำให้เราบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์ไม่เห็นว่าร่างกายของข้าพระองค์มีค่าต่อพระองค์ อายุที่มากขึ้นและปัจจัยท้าทายอื่นๆ เตือนข้าพระองค์ว่าร่างกายของข้าพระองค์เป็นเพียงภาชนะที่จะผุพังไป ข้าพระองค์แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพระองค์สามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ด้วยร่างกายของข้าพระองค์ โดยการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้สึกเคารพยำเกรงและรู้สึกซาบซึ้งใจให้มากขึ้นที่พระองค์อยู่ในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น