اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند رحیم است. هرچند که ما مواردی از غلیانهای خشم او را بیاد می آوریم زمانیکه او بخاطر ناراستی و عصیان قوم خویش شدیدآ عصبانی و بستوه آمده بود. اما٬ ما آن وقایع را کاملا بطور واضح بیاد می آوریم چونکه آنها بسیار چشمگیر بودند و نیز به این خاطر که آنها در طی قرونی که خدا یهودیان را رهبری کرده بود مکررآ اتفاق نمی افتاد. خداوند قلب خود را بر ما آشکار نموده است. او آنرا به اهالی نینوا٬ علیرغم وجود یونس نشان داد. خدا در قالب شفقت عیسی٬ دل خود را بر مردم گشود. خدا رحمت و عشق خویش را به من و شما ظاهر نموده است٬ چگونه؟ با دعوت نمودن از ما گناهکاران و کشاندن ما بطرف خودش و با به ارمغان آوردن نجات. او ما را عوض خواهد کرد و نخواهد گذاشت به گناهمان قانع باشیم. آری٬ او ما را به توبه دعوت می کند. اما٬ این حقیقت که خدای قادر مطلق٬ خالق آسمان و زمین٬ ما را به نزد خودش می خواند و به ما این فرصت را می دهد که فیض او را بشناسیم٬ بحدی خوب بنظر می آید که باورش سخت است. و همین خدا از ما دعوت می کند که رحمت او را با دیگران درمیان بگذاریم.

Thoughts on Today's Verse...

God is merciful. Yes, we do remember those blazing occasions when he was fed up and furious with the unrighteousness and rebellion of his people. But, we remember them precisely because they were so striking and because they did not occur that frequently in the hundreds of years he led the Israelites. God has shown us his heart. God showed it to Nineveh despite Jonah. God revealed his heart in Jesus' compassion to people. God has demonstrated his mercy and love with you and me by calling us, sinners, to his side and to bring us salvation. He will not leave us unchanged and content with our sin. Yes, he does call us to repentance. But, the very fact that the Almighty God, ruler of heaven and earth would pause and invite us near and give us a chance to know his grace is almost too good to be true. That same God calls us to share that same mercy to others.

دعای من

خدای قادر مطلق از تو تشکر می کنم برای ملایمت٬ آمرزش و رحمانیتت٬ در عین حال برای قدرتمند بودنت٬ عدالت و قدوسیتت. لطفآ مرا در این مجموعه از خصوصیاتت بالغ بگردان. من نمی خواهم به عدالت خود متکی باشم٬ بلکه عدالتی را می خواهم که بوسیله ایمان به مسیح است. من اصلآ دلم نمی خواهد که یک آدم بیرحم باشم٬ بلکه قوی و دلسوز. و در عین حال دوست ندارم که ریاکار باشم٬ بلکه به صداقت و رحمت عمل کنم. لطفآ با روح خودت مرا پر ساز و در آن قسمتهایی که به رشد و تغییر احتیاج دارم٬ به آرامی با من مواجه شو. باشد که سایرین بازتابی از شخصیت تو را در من ببینند. در نام عیسی دعا می کنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, Almighty God, for being tender as well as powerful, forgiving as well as righteous, and merciful as well as holy. Please mature me in these sets of character defining traits. I don't want to be self-righteous, but righteous. I don't want to be a bully, but compassionately strong. I don't want to be sanctimonious, but true and merciful. Please fill me with your Spirit and gently confront me in those areas that need growth and change. May others see in me a reflection of you. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی۱۳:۹

نظرات