اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند رحیم است. هرچند که ما مواردی از غلیانهای خشم او را بیاد می آوریم زمانیکه او بخاطر ناراستی و عصیان قوم خویش شدیدآ عصبانی و بستوه آمده بود. اما٬ ما آن وقایع را کاملا بطور واضح بیاد می آوریم چونکه آنها بسیار چشمگیر بودند و نیز به این خاطر که آنها در طی قرونی که خدا یهودیان را رهبری کرده بود مکررآ اتفاق نمی افتاد. خداوند قلب خود را بر ما آشکار نموده است. او آنرا به اهالی نینوا٬ علیرغم وجود یونس نشان داد. خدا در قالب شفقت عیسی٬ دل خود را بر مردم گشود. خدا رحمت و عشق خویش را به من و شما ظاهر نموده است٬ چگونه؟ با دعوت نمودن از ما گناهکاران و کشاندن ما بطرف خودش و با به ارمغان آوردن نجات. او ما را عوض خواهد کرد و نخواهد گذاشت به گناهمان قانع باشیم. آری٬ او ما را به توبه دعوت می کند. اما٬ این حقیقت که خدای قادر مطلق٬ خالق آسمان و زمین٬ ما را به نزد خودش می خواند و به ما این فرصت را می دهد که فیض او را بشناسیم٬ بحدی خوب بنظر می آید که باورش سخت است. و همین خدا از ما دعوت می کند که رحمت او را با دیگران درمیان بگذاریم.

دعای من

خدای قادر مطلق از تو تشکر می کنم برای ملایمت٬ آمرزش و رحمانیتت٬ در عین حال برای قدرتمند بودنت٬ عدالت و قدوسیتت. لطفآ مرا در این مجموعه از خصوصیاتت بالغ بگردان. من نمی خواهم به عدالت خود متکی باشم٬ بلکه عدالتی را می خواهم که بوسیله ایمان به مسیح است. من اصلآ دلم نمی خواهد که یک آدم بیرحم باشم٬ بلکه قوی و دلسوز. و در عین حال دوست ندارم که ریاکار باشم٬ بلکه به صداقت و رحمت عمل کنم. لطفآ با روح خودت مرا پر ساز و در آن قسمتهایی که به رشد و تغییر احتیاج دارم٬ به آرامی با من مواجه شو. باشد که سایرین بازتابی از شخصیت تو را در من ببینند. در نام عیسی دعا می کنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات