ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ใช่แล้ว แต่เราก็ยังจำได้ดีถึงเวลานั้นที่พระองค์ระเบิดอารมณ์ ทั้งเบื่อทั้งโกรธจัด ต่อคนของพระองค์ที่ชั่วช้าและชอบกบฏ ที่เราจำได้อย่างแม่นยำก็เพราะมันเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหลายร้อยปีที่พระองค์นำชนชาติอิสราเอลอยู่นั้น พระเจ้าได้เปิดใจของพระองค์ให้เราเห็น พระเจ้าแสดงให้ชาวนีนะเวห์เห็นแม้โยนาห์จะไม่เห็นด้วย พระเจ้าเปิดใจของพระองค์ให้เห็นในความเมตตาของพระเยซูที่มีต่อผู้คน พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรักของพระองค์ต่อคุณและผม ด้วยการเรียกคนบาปอย่างพวกเรา ให้เข้าไปใกล้ชิดพระองค์และให้ความรอดกับเรา พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้เราอยู่แบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงทำบาปอยู่ แน่นอน พระองค์เรียกให้เรากลับใจเสียใหม่ แต่ความเป็นจริงที่ว่า พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ผู้ปกครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ยอมหยุดและเชิญเราให้มาอยู่ใกล้พระองค์ และให้เรามีโอกาสรู้จักกับพระคุณของพระองค์ ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ และพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ ก็ได้เรียกให้เราเอาความเมตตาเดียวกันนี้ ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ที่ทรงอ่อนโยนแต่ก็มีพลังอำนาจ ที่ทรงให้อภัยแต่ก็มีความชอบธรรม และที่ทรงเมตตาแต่ก็มีความบริสุทธิ์ โปรดให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมีลักษณะนิสัยที่เชื่อมโยงกันนั้น โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เป็นคนชอบธรรม อย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนพาล แต่ให้เป็นคนที่เข้มแข็งที่มีความเห็นอกเห็นใจ อย่าให้ข้าพเจ้าเป็นพวกมือถือสากปากถือศีล แต่ให้เป็นคนจริงใจและมีความเมตตา โปรดเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และโปรดสอนข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยนในจุดที่ข้าพเจ้าต้องเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลง โปรดให้คนอื่นๆ เห็นพระองค์ในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น