اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اين بيانيه هم يادآور فيض پرجلال خداست و هم نياز ما را به در ميان گذاشتن اين فيض با ديگران خاطر نشان ميكند. زندگى، هديه اى بس ارزشمند است و اگر كسى از آشنايان و عزيزان ما آنرا از دست بدهد، مايه شرمسارى است. خدا زندگى پسرش را به اين منظور تسليم نمود تا در يافتن او، ما نيز بتوانيم در حيات او شركت كنيم.

Thoughts on Today's Verse...

This statement is both a reminder of God's glorious grace and also of our need to share that grace with others. Life is such a precious gift, it would be a shame for anyone we know and love to miss out. God gave up the life of his Son so that in finding him, we too could share in his life.

دعای من

پدر همه ملتها، در قوم خودت تمايلى براى گسترش و رساندن فيض خودت به هر زبان، طايفه، ملت، قوم برانگيز. ما را بوسيله روحت توانا بگردان تا با شهامت و احترام به دنيايى كه عيسى را نميشناسد، از انجيل عيسى بگوييم. ما را براى كمك به ديگران بكار بر تا در پسرت زنده شوند! ما در نام پسرت عيسى دعا ميكنيم. آمين.

My Prayer...

Father of all nations, resurrect in your people a desire to spread your grace to every language, tribe, nation, and people. Empower us with your Spirit so that we will speak the Gospel of Jesus with boldness and respect to a world who does not know him. Use us to help others come to life in the Son! Through the name of Jesus your Son, we pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول يوحنا ١٢:٥

نظرات