ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นทั้งข้อความที่เตือนถึงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเตือนว่าเราต้องแบ่งปันความเมตตานั้นกับผู้อื่นด้วย ชีวิตนั้นช่างเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเสียเหลือเกิน จึงเป็นเรื่องน่าละอายที่จะปล่อยให้คนที่เรารู้จักและรักหลงหายไป พระเจ้ายอมสละพระบุตรของพระองค์ เพื่อใครก็ตามที่แสวงหาพระบุตรนั้นจะมีชีวิตกับพระบุตรตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาแห่งประชาชาติทั้งหลาย โปรดฟื้นใจคนของพระองค์ให้อยากที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ ไปยังทุกภาษา ทุกชนเผ่า ทุกเชื้อชาติ และทุกคน โปรดเสริมกำลังเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะพูดเรื่องข่าวดีของพระเยซูอย่างอาจหาญและถ่อมใจต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ และช่วยพวกเขาให้มามีชีวิตในพระบุตรด้วย อธิษฐานผ่านชื่อของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น