اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خیلی راحت است که ما در مورد خودمون به عنوان اشخاصی معمولی فکر کنیم که ثروتمند نیستند. اما اگر ما دسترسی به کامپیوتر داریم که میتوانیم ایمیل مان را بخوانیم٬ ما از بقیه جهان ثروتمندتر هستیم. اجازه ندهیم که «چیزهای مان» مانع از ایمان و شفقت مان بشود! خدا می خواهد به شترهای ما کمک کند تا از سوراخ سوزن رد شوند. او این کار را انجام خواهد داد٬ اگر ما بیاد داشته باشیم که دارایی های مان هدیه ای است از جانب او٬ و او می خواهد که ما از آنها برای برکت دادن به دیگران و تجلیل خودش استفاده کنیم.

دعای من

پدر مهربان٬ گاهی اوقات برایم خیلی سخت است که نگران مسایل مالی نباشم. من میدانم که به فراوانی برکت یافته ام و از مزایای بسیاری برخوردارم. اما پدر٬ دلم نمیخواهد که دارایی ام٬ مالک من باشد و نمی خواهم که با تلاش برای بدست آوردن چیزهایی که ندارم٬ از مسیر منحرف شوم. کمکم کن تا غنا را در مهربانی٬ سخاوت٬ و قدردانی برای برکاتت جستجو کنم. در نام عیسی دعا می کنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات