ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะคิดว่าเราเป็นแค่คนระดับกลางๆ ไม่ได้ร่ำรวย แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเราสามารถมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อ่านอีเมล์ เราก็รวยกว่าหลายคนในโลกนี้นะครับ อย่าให้สิ่งต่างๆ มาขวางทางความเชื่อของและความเห็นอกเห็นใจของเราเลยครับ พระเจ้าอยากช่วยให้เราเอาอูฐของเรารอดผ่านรูเข็ม พระองค์จะช่วยเราแน่ ถ้าเราจำไว้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เรามีเพราะพระองค์ประทานมาให้ และพระองค์ต้องการที่จะให้เราใช้เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้อ่อนโยน บางครั้งก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับข้าพระองค์ที่จะไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงิน ข้าพระองค์รู้ว่าได้รับการอวยพระพรอย่างมากมาย แต่พระบิดา ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของในสิ่งที่ข้าพระองค์ครอบครอง และข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะหันเหไปพยายามที่จะมีในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้มี ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการที่จะพยายามเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเมตตาความเอื้ออาทร และการขอบพระคุณกับสิ่งที่พระองค์เลือกที่จะอวยพรให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น