ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะคิดว่า เราเป็นแค่คนธรรมดาๆที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ความจริงแล้ว ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ไว้อ่านอีเมล์ เราก็ร่ำรวยกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้แล้ว อย่าให้สิ่งของที่เรามีนี้ มาขวางกั้นเรากับความเชื่อและความเห็นอกเห็นใจของเรา พระเจ้าอยากช่วยให้อูฐของเรารอดผ่านรูเข็มไปให้ได้ พระองค์จะทำอย่างนั้นแน่ ถ้าเราจะไม่ลืมว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นล้วนเป็นของขวัญมาจากพระองค์ทั้งสิ้น และพระองค์ตั้งใจให้เราใช้มันเพื่ออวยพรให้กับคนอื่นๆ และเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้อ่อนโยน บางครั้งมันก็ยากมากที่จะไม่ให้กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน ข้าพเจ้ารู้ดีว่า ข้าพเจ้าได้รับพระพรอย่างเหลือล้นและมีโอกาศดีๆมากกว่าคนอื่นๆมากนัก แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นทาสของสิ่งที่ข้าพเจ้ามีหรือไปขวนขวายแสวงหาในสิ่งที่ไม่มี โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่พยายามจะร่ำรวยในเรื่องความเมตตา ความเอื้ออาทร และขอบคุณกับอะไรก็ตามที่พระองค์เลือกให้เพื่อจะอวยพรข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น