اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این عالی نخواهد بود اگر این تعریف از فلیمون را درباره شما بگویند! اگر شخصی که مشوق و تسلی دهنده دیگران است٬ شما را محبت و حمایت بکند و بهتان دلگرمی بدهد٬ چقدر دلتان تروتازه و روحیه تان تقویت خواهد شد. بیایید عهد ببندیم که افرادی باشیم‌‌« دلگرم کننده و مشوق» تا باعث استراحت دلهای کسانی باشیم که در این هفته ملاقات خواهیم کرد.

دعای من

ای خدای مهربان و ملایم٬ من از تو ممنونم برای اینکه اشخاصی را به زندگی من رهنمون ساخته که در اوج نیازمندی٬ مرا دلگرم نموده اند. لطفاً به من چشمانی بینا و دلی بده که اطرافیانم را که بشدت نیازمند دلگرمی من هستند را خدمت کنم. در اسم مسیح می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات