اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این شگفت انگیز نیست که ما هر چقدر که بیشتر سعی میکنیم تا مسائل خودمان را حل کنیم، بیشتر معطوف «شماره یک بودن» میشویم، و بیشتر از روابط پرمعنا محروم میشویم، روابطی که به زندگی ارزش زیستن را می دهند. « اگر دلتان می خواهد که دوستی داشته باشید، خودتان یک دوست باشید،» و... یک چیزی را میدانید؟ این مطلب کاملاً درست است! کار آسانی است که ما تنها نفع خودمان را طالب باشیم. و این کاری است که خیلی از آدمها انجام میدهند و فقط همین برایشان مهم است. اما آن چیزی که مسیحیان را مستثنی و آنها را شبیه خدا میسازد، این است که آنها به دیگران، پیش از خودشان فکر میکنند!

دعای من

پدر مرا ببخش، چون میدانم که اغلب اوقات خودخواه هستم و ندرتاً به نتایج تصمیماتم بر اساس نیازهای دیگران، فکر میکنم. من می خواهم فکر مسیح را داشته باشم و کمتر به خودم فکر کنم و با فداکاری بیشتری، افرادی را محبت کنم که به فیض و مهربانی تو احتیاج دارند و تو این محبت را در من نهاده ای تا آنرا با آنها قسمت کنم. لطفاً مرا برکت بده تا در این قسمت از زندگیم شبیه پسرت باشم. در نام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات