ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แปลกมากเลยนะครับ ที่ยิ่งเมื่อเราพยายามที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเราเองมากเท่าไหร่ กลับกลายเป็นว่าทำให้เราสนใจในการ "เป็นหนึ่ง" มากขึ้น และเราก็จะแยกตัวออกจากความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่ทำให้ชีวิตคุ้มค่าที่จะอยู่ มีคำกล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณต้องการที่จะมีเพื่อนคุณก็ต้องทำตัวเป็นเพื่อน" ซึ่งก็จริงนะครับ! เป็นเรื่องง่ายที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อตัวเราเอง นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำนะครับ แต่สิ่งที่ทำให้คริสเตียนได้รับการอภัย สิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นเหมือนพระเจ้า ก็คือใจของพวกเขาที่นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เห็นแก่ตัวบ่อยๆ และไม่ค่อยนึกถึงความต้องการของคนอื่นในการตัดสินใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีความคิดแบบพระคริสต์ และเห็นแก่ตัวน้อยลงและเสียสละกับทุกคนที่ต้องการพระคุณและความรักของพระองค์ ที่พระองค์ได้วางไว้ภายในข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้แบ่งปันแก่พวกเขา ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น