اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ارتباط ما با خدا بر پایه کفّاره و قربانی عیسی و پذیرش این قربانی توسط ما بوسیله ایمانی تؤام با اطاعت است. این ایمان، اعتمادش نه فقط بر خدایی است که وجود دارد، بلکه بر این باور نیز هست که او شخصاً به ما و تمایل ما برای شناخت خودش علاقه مند است. او مشتاقانه خواهان این است که جویندگان خویش را برکت دهد، در حالیکه سایر برکات در مقام مقایسه با شناختن و شناخته شدن توسط خدای ابدی، نامیرا، و واحد حقیقی رنگ میبازند!

دعای من

خدای قدوس، در جستجوی شناخت بهتر تو هستم. لطفاً حضورت را با قدرت بیشتری در زندگی من و زندگی کلیسای خودت معلوم بگردان. در نام عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات