ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สายสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า สร้างขึ้นบนการสละชีพเพื่อไถ่เราของพระเยซูและการที่เรายอมรับการสละชีพนั้นผ่านการเชื่อฟัง ความเชื่อนั้นเป็นการไว้วางใจว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่มีจริงเท่านั้น แต่พระองค์ยังเอาใจใส่เราแต่ละคน และเราแต่ละคนก็อยากจะรู้จักพระองค์ และพระองค์ก็อยากที่จะอวยพรคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบตอนที่แสวงหาพระองค์ ก็คือพระพรทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจืดชืดไปเลย เมื่อเทียบกับการที่เราได้รู้จักและเป็นที่รู้จักของพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ เป็นอมตะและเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้น โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ชัดเจนถึงการทรงสถิตด้วยของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้า และในชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น