اندیشه ها در مورد آیه امروز...

منشأ کتاب مقدس از کجاست؟ برطبق کتاب مقدس و انجیل، چه چیزی پایه ایمان ما را تشکیل میدهد؟ پطرس از ما میخواهد که بفهمیم که انبیا عهد قدیم از دستورالعمل های خصوصی خود برای درست کردن نبوّتها استفاده نکردند. در عوض، آنها تنها نسبت به آنچه که خدا در درونشان انجام میداد، حرکت میکردند و پاسخ میدادند، نه به آنچه که خودشان میخواستند انجام بدهند یا بگویند. آنها انسان بودند، اما پیام آنان کلام الهی بود چون روح االقدس آنان را به حرکت در می آورد تا سخن بگویند و آنان را در سخن گفتن رهبری می نمود. و این باعث میشود آنچه که ما در کتاب مقدس از انبیا داریم، پر ارزش تر گردد: به ما همان کلمات خدا داده شده است! ( دوم تیموتائوس ۱۷:۳-۱۶)

دعای من

ای خدای قادر مطلق، من از تو تشکر میکنم برای اینکه افرادی معمولی را الهام بخشیدی تا کلام خارق العاده تو را به زبان روزمره و عمومی به ما برسانند. از تو سپاسگزارم برای انتقال این پیام مهم به ما از طریق کتاب مقدس و محفوظ داشتن آن در زمانهای جفا، سختی، و مخالفت. لطفاً از همان کتب مقدسه استفاده کن تا یک بیداری جدید را در قلبم و در سرزمین مان شعله ور سازی. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات