اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه کسی نزدیک ترین دوست شما است؟ در این دنیایی که آشنایی ها و روابط سطحی هستند، دوستان خوب را سخت می شود پیدا کرد. «همرنگ جماعت شدن» میتواند به ما حس کاذبانه ای از متعلق بودن را بدهد، اما اغلب ما را زخمی و در زمانهای تنگی رهایمان میکند. روابط بی ریا، صادقانه، مشوقانه، و محبت آمیز بدون سرمایه گذاری اتفاق نمی افتند. از خداوند بخواهید تا شما را به سوی یک دوست صمیمی در خانواده خودش رهبری کند. به اطرافیانتان خدمت و کمک کنید. به تقاضاهای ایشان گوش دهید، و با امانت، ایشان را در دعا برافرازید. در خدمت مسیحی با سایر ایمانداران خدمتگزار، وقت صرف کنید. به یک گروه مطالعه کتاب مقدس یا گروهی که اعضا آن در قبال همدیگر مسئولند، ملحق شوید. همانطور که این کارها را انجام میدهید، به خدا اعتماد کنید که آن «دوست چسبنده ای را به شما بدهد که در خوشی ها و نا خوشی ها در کنارتان باشد». مصاحبین ها را راحت می شود پیدا کرد، اما آنها میتوانند افرادی غیرقابل اعتماد باشند. گسترش دایره دوستان مسیحی، یکجور سرمایه گذاری وقت و تلاش است، اما آنها دوستانی هستند که ما با آنها همه چیزها را تا ابد سهیم خواهیم بود.

Thoughts on Today's Verse...

Who are your closest friends? Good friends are hard to come by in a world of superficial acquaintances and shallow relationships. "Hanging with the crowd" can give us a false sense of belonging, but often leaves us wounded and alone in times of trouble. Open, honest, supportive, and loving relationships don't happen without investment. Ask the Lord to lead you to close friends in his family. Minister to and serve those around you. Listen to their requests, faithfully upholding them in prayer. Spend time in Christian service with other servant believers. Join yourself to a Bible study or accountability group. As you do, trust that God will give you that "stick-through-thick-and-thin-friend." Companions are easy to find, but can be unreliable. Development of Christian friends is an investment of effort and time, but they are friends with whom we will share forever.

دعای من

ای خدای گرانقدر، من از تو بخاطر دوستانم( اسم دوستانتان را در اینجا قید کنید) متشکرم. لطفاً ای پدر عزیز، در این هفته مرا به سوی کسی هدایت کن که به دوستی من نیاز دارد. تمام آن افرادی را برکت بده که آیه امروز را با یک دوست مسیحی میخوانند و این به سلوک شان (راه رفتنشان) با تو کمک خواهد کرد. ای پدر عزیز، بخاطر عالی ترین دوستم، عیسی که در نام او دعا میکنم، بسیار متشکرم. آمین.

My Prayer...

Precious God, I thank you for my friends (include the names of friends). Please, dear Father, lead me into the life of someone this week who needs me to be his or her friend. Bless all those who read Today's Verse with a Christian friend that will help them in their walk with you. Thank you so much, dear Father, for my greatest friend, Jesus, in whose name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۲۴:۱۸

نظرات