ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครคือเพื่อนสนิทของคุณหรือ เพื่อนที่ดีหายากมากในโลกที่คบกันอย่างผิวเผิน แบบรู้หน้าไม่รู้ใจ "การได้เข้าร่วมกลุ่ม" ทำให้เราเข้าใจไปเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่พอเกิดปัญหาขึ้น เราก็ถูกทิ้งให้เลียแผลอย่างเดียวดาย ความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน และมีความรักต่อกันนั้น มันต้องมีการลงทุน ขอองค์เจ้าชีวิตให้คุณได้เจอกับเพื่อนสนิทในครอบครัวของพระองค์ ให้มีใจยินดีที่จะรับใช้คนรอบข้าง ให้ใส่ใจฟังคนที่มาขอความช่วยเหลือ ให้อธิษฐานเผื่อคนอื่นอย่างจริงใจ ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์ หรือให้ร่วมกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำอย่างนี้ ให้เชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ เพื่อนนั้นหาได้ง่ายๆ แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้ การจะได้เพื่อนคริสเตียนที่รู้ใจกันนั้น มันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเวลา แต่มันก็คุ้มค่าเพราะเราจะได้เพื่อนที่พึงพากันได้ตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลอค่า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก ในวันนี้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับคนที่อยากเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า โปรดอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ ให้เจอกับเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินไปกับพระองค์ ขอบคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซูเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น