اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه کسی نزدیک ترین دوست شما است؟ در این دنیایی که آشنایی ها و روابط سطحی هستند، دوستان خوب را سخت می شود پیدا کرد. «همرنگ جماعت شدن» میتواند به ما حس کاذبانه ای از متعلق بودن را بدهد، اما اغلب ما را زخمی و در زمانهای تنگی رهایمان میکند. روابط بی ریا، صادقانه، مشوقانه، و محبت آمیز بدون سرمایه گذاری اتفاق نمی افتند. از خداوند بخواهید تا شما را به سوی یک دوست صمیمی در خانواده خودش رهبری کند. به اطرافیانتان خدمت و کمک کنید. به تقاضاهای ایشان گوش دهید، و با امانت، ایشان را در دعا برافرازید. در خدمت مسیحی با سایر ایمانداران خدمتگزار، وقت صرف کنید. به یک گروه مطالعه کتاب مقدس یا گروهی که اعضا آن در قبال همدیگر مسئولند، ملحق شوید. همانطور که این کارها را انجام میدهید، به خدا اعتماد کنید که آن «دوست چسبنده ای را به شما بدهد که در خوشی ها و نا خوشی ها در کنارتان باشد». مصاحبین ها را راحت می شود پیدا کرد، اما آنها میتوانند افرادی غیرقابل اعتماد باشند. گسترش دایره دوستان مسیحی، یکجور سرمایه گذاری وقت و تلاش است، اما آنها دوستانی هستند که ما با آنها همه چیزها را تا ابد سهیم خواهیم بود.

دعای من

ای خدای گرانقدر، من از تو بخاطر دوستانم( اسم دوستانتان را در اینجا قید کنید) متشکرم. لطفاً ای پدر عزیز، در این هفته مرا به سوی کسی هدایت کن که به دوستی من نیاز دارد. تمام آن افرادی را برکت بده که آیه امروز را با یک دوست مسیحی میخوانند و این به سلوک شان (راه رفتنشان) با تو کمک خواهد کرد. ای پدر عزیز، بخاطر عالی ترین دوستم، عیسی که در نام او دعا میکنم، بسیار متشکرم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات