اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما با فیض خدمت میکنیم. ما نجات یافته ایم و بوسیله فیضی که خدا در عیسی به ما داده است، تقدیس شده ایم. ما در حضور الهی، مقدس و بی عیب شمرده شده ایم که آنهم از فیض عیسی است. به ما عطیه ای داده شده است تا در خدمت کلیسا از آن استفاده کنیم و اینرا از فیض عیسی داریم. به ما توسط روح القدس قدرت داده شده است تا در زمانهای سختی مقاومت کنیم که این نیز از فیض خدا در عیسی است. بنابراین، خدمتی که ما قابل به انجام دادنش هستیم، فرصتهایی که ما داریم تا دیگران را خدمت کنیم و در زندگی دیگران تأثیر بسزایی داشته باشیم، و قدرتی که برای انجام این خدمات داریم، همه اینها به ما داده شده است. این چیزی نیست که در مورد آن بشود فخر کرد. قدرت الهی در ضعف کامل شده است در حالیکه ما خود را به او تقدیم میکنیم تا برای جلال او بکار گرفته شویم.

دعای من

ای خدا و پدر جاودانی، نام خودت را جلال بده. بخاطر عیسی که مرا نجات داده، به من عطایا داده، تقویتم نموده، رهبریم کرده، و مرا برای خدمت کردن توانایی داده است، از تو تشکر میکنم. جلال تو را در هر چه می گویم و هر چه انجام میدهم، طالب هستم. در نام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات