اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسیاری از چیزهایی که ما در جستجوی آنان هستیم، خلاصه و کوتاه هستند. همینکه ما آنها را اکتساب نمودیم، باید تلاش کنیم تا آنها را حفظ کنیم چون میدانیم که آنها بزودی از دست خواهند رفت. خدا به ما قول داده است که همانگونه که خودش ابدی است و تا به ابد خواهد زیست، به همینطور آنانیکه در جستجوی ایجاد یک رابطه با او هستند و برای انجام اراده اش، خود را متعهد می شمارند. پس بیایید بنشینیم و نگاهی بیندازیم بر صرف اوقاتمان، پول مان، و تلاش های مان و از خودمان بپرسیم که آیا آنچه که بدنبالش هستیم، ارزش داشتن را دارد. سپس یک پرسش مهم دیگر از خودمان بپرسیم: « حتی اگر این چیز ارزش داشتن را داشته باشد، آیا به اندازه کافی دوام خواهد یافت که تأثیرگذار باشد؟

دعای من

ای پدر ابدی، به من آن شهامتی را بده تا در مورد آنچه که در زندگی بدنبالش هستم، رو راست باشم. من میخواهم که این چیز، برای خدمت تو منظور شود. من میخواهم که تأثیری ماندگار داشته باشم. اعتراف میکنم که بعضی از تمایلاتم برای ارضا خودم است. با این وجود، ای پدر عزیز، من واقعاً میخواهم که زندگی ای داشته باشم که بر دیگران اثراتی دائمی داشته باشد و تو را جلال دهد. من نمیخواهم وقتم را برای امور موقتی و بی اهمیت تلف کنم. خواهش میکنم به من حکمت روحانی بده تا اراده ات را پیروی کنم و حیات تو را بیابم، بجای اینکه در جستجوی سایه ارزش های فرهنگ خودم باشم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات