ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราไล่ล่าในชีวิตมันอยู่แค่ประเดี๋ยวเดียว เมื่อเราได้มา เราก็ต้องพยายามที่จะรักษามันไว้ เพราะเรารู้ว่าเดียวมันก็จะหายไป พระเจ้าได้สัญญากับเราว่า ใครก็ตามที่ตามล่าที่จะมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระองค์ และมุ่งมั่นที่จะทำตามใจพระองค์ ก็จะมีชีวิตนิรันดร์และอยู่ตลอดไปเหมือนกับพระองค์ ขอให้เรานั่งลงแล้วคิดดูสิว่า เราใช้เวลา เงินทอง และความสามารถที่เรามีอยู่ไปกับอะไร และให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราไล่ล่าอยู่นี้มันคุ้มค่าจริงๆหรือ แล้วให้ตั้งคำถามที่สำคัญนี้ด้วย ว่า "ถึงแม้มันจะคุ้มค่าที่จะได้มาก็จริง แต่สิ่งนั้นมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเลยหรือ"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าไล่ล่าในชีวิต ข้าพเจ้าอยากให้มันมีค่าในสายตาพระองค์ และอยากสร้างความแตกต่างในทางที่ดี ส่วนหนึ่งของความอยากนั้น ข้าพเจ้ายอมรับว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัว แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตที่มีอิทธิพลในทางที่ดีกับคนอื่นๆ และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากเสียเวลาไปกับการไล่ล่าสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนและไร้ค่า โปรดให้สติปัญญาทางจิตวิญญาณแก่ข้าพเจ้า ที่จะทำตามใจพระองค์ และมีชีวิตที่แสวงหาพระองค์ แทนที่จะไล่ล่าตามเงาของสิ่งที่สังคมตีค่าให้ราคา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น