اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما چگونه میتوانیم دوستی دشمنان خود را به سوی انجیل مسیح جلب کنیم؟ در عین حالیکه ما به مدافعین ماهر و تشریح کنندگان حقیقت کتاب مقدس نیاز داریم، راهی که اکثر ما می توانیم از آن برای جلب توجه دیگران استفاده کنیم، این است که ما چگونه زندگی میکنیم و چگونه با آنها رفتار میکنیم. مهم نیست که ما با چه برخوردهای خشن و منتقدانه ای از آنها ببینیم، اعمال ما باید به شبیه اعمال مسیح باقی بمانند. اگر کمتر از این انجام دهیم، فرصت دیدن مسیح زنده را در عمل، از دیگران گرفته ایم.

دعای من

ای پدر عادل و قدوس، لطفاً مرا ببخش بخاطر اینکه از نفوذ خود بر دیگران آگاه نبوده ام، مخصوصاً آنانیکه مسیح را نمی شناسند. خواهش میکنم مرا با روحت پر بساز و تقویتم بفرما تا در زیر بار انتقادها و آزمایشاتی که بر سر راهم قرار میگیرند، ایستادگی کنم. کمکم کن تا زندگیم بر سایرین تأثیر بگذارد بطوریکه آنها، آن حقیقتی را که من به آن ایمان دارم و امیدی که برای آن زندگی میکنم، ببینند. در نام عیسی، آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات