ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเอาชนะผู้ที่เป็นศัตรูของเราให้มารู้จักข่าวดีเรื่องของพระคริสต์ได้อย่างไร ในขณะที่เราต้องมีผู้ปกป้องที่มีทักษะ และผู้ที่บอกเล่าความจริงของพระคัมภีร์ วิธีที่เราส่วนมากจะสามารถเอาชนะใจคนอื่นได้คือการที่เราใช้ชีวิต และวิธีการที่เราปฏิบัติต่อพวกเขา ไม่ว่าเราจะโดนวิจารณ์หรือโดนปฏิบัติอย่างหยาบคายแค่ไหน การกระทำของเราต้องเป็นไปแบบลักษณะของพระคริสต์ ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ก็เหมือนเป็นการปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเห็นว่าพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่จริงๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของข้าพระองค์ที่มีต่อคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้รู้จักกับพระคริสต์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และเสริมกำลังข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถยืนขึ้นภายใต้การวิจารณ์และการพิจารณาอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นในทางของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ชีวิตของข้าพระองค์มีผลต่อคนอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาเห็นความจริงของสิ่งที่ข้าพระองค์เชื่อและเห็นความหวังที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น