ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเอาชนะศัตรูของเราให้มารู้จักข่าวดีเรื่องของพระคริสต์ได้อย่างไร เราต้องมีทั้งคนที่โต้ตอบได้อย่างมีชั้นเชิงและคนที่อธิบายความจริงในพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน แต่การจะเอาชนะใจใครได้นั้น ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับ แบบอย่างของชีวิตเรา และ การทำตัวกับเขาอย่างไร เขาอาจจะต่อว่าเราแบบเสียๆหายๆ หรือทำรุนแรงกับเรา เราก็ยังต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ให้เขาเห็นอยู่ดี ไม่อย่างนั้น ก็เท่ากับว่าเราได้ปิดโอกาสที่เขาจะเห็นพระคริสต์ทำงานอยู่ในตัวเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้ระวังตัวในการใช้ชีวิตที่จะผลกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักกับพระคริสต์ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ และเสริมกำลังข้าพเจ้า เพื่อจะได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ภายใต้คำวิพากษ์วิจารณ์และการจ้องจับผิดของคนรอบข้าง โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดผลดีในชีวิตของคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นความจริงที่ข้าพเจ้าไว้วางใจอยู่นี้ และความหวังที่ข้าพเจ้ามีในชีวิตนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น