اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما به ماه شکرگزاری نزدیک میشویم، این یادآوری از طرف موسی، بسیار مهم است! ما به آسانی از یاد میبریم که شکرگزار باشیم برای چیزهایی که بر وفق مراد هستند. و زمانهایی که در گرفتاری و مشکلات هستیم، خیلی آسان است که بطرف خدا برگشته و از او تقاضای کمک بکنیم، اما ما غالباً حس میکنیم که ما «استحقاق» اتفاقات خوبی را که در زندگیمان می افتند، داریم. خدا بیادمان می آورد که آنچه که ما داریم، تنها تصدیقی است بر فیض و امانت او که آنچه را که گفته به انجام خواهد رسانید. لازم است که ما به خود و به دیگران خاطر نشان کنیم که برکاتی که داریم از دست خدا آمده و بخاطر این نیست که ما بیشتر از شخص دیگری لیاقت داشتنش را داشته ایم.

Thoughts on Today's Verse...

As we enter the month often associated with giving thanks, this reminder from Moses is an important one! We so easily forget to give thanks when things are going well. It's easy for us to whine and ask God to help us when we are in trouble, but we often feel like we "deserve" the good things that happen to us. God reminds us that what we have is simply a confirmation of his grace and his faithfulness to do what he has said. We need to remind ourselves, and each other, that the blessings we have come from his hand and not because we deserved them more than someone else.

دعای من

ای پدر سخاوتمند، بخاطر فراموشکار بودنم، مرا ببخش. من عمیقاً میدانم که لایق چیزهای خوبی که دارم و تو آنها را در زندگی من ریخته ای، نیستم، با این وجود، گاهی اوقات به این فکر میکنم که من آنها را بدست آورده ام. روح خودت را در من بکار گیر تا در من دلی به شبیه دل مسیح پدید آورد، کسی که لیاقت تمام چیزهای خوب را داشت و از همه آنها دست کشید و به زمین آمد تا به من بزرگترین هدیه قابل تصور را بدهد—- هدیه نجات تو را! من از تو تشکر میکنم برای هدیه فیض تو و سایر هدایایی که تو به فراوانی بر من ریخته ای و من لایق آنها نبوده و نیستم. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

My Prayer...

Generous Father, forgive me for my forgetfulness. Deep down I know I don't deserve all the good things you have poured into my life, yet I sometimes find myself thinking that I've earned them. Use your Spirit to forge in me a heart like Jesus, who did deserve everything good and yet gave it all up to come to earth and give me the greatest gift imaginable — the gift of your salvation! Thank you so much for this gift of grace and the many other undeserved gifts that you have lavished on me. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تثنیه ۱۸:۸

نظرات