ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจ้ากัน การเตือนสติของโมเสสในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เรามักจะหลงลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปด้วยดี แต่พอเกิดปํญหาขึ้น มันง่ายมากที่เราจะบ่นและร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เราคิดแต่ว่า เรา "เหมาะสม" แล้วกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนี้ พระเจ้าเตือนเราว่าสิ่งที่เรามีนี้ มันเป็นคำยืนยันถึงพระคุณและความสัตย์ซื่อของพระองค์​ ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้ เราต้องเตือนตัวเอง และเตือนกันและกันว่า พระพรต่างๆที่เรามี มาจากมือของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเรา "เหมาะสม"ที่จะได้รับมากกว่าคนอื่น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ขี่หลงขี่ลืม ลึกๆในใจ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่เหมาะสมที่จะได้รับสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า แต่บางครั้งข้าพเจ้าก็เผลอคิดไปว่าทั้งหมดนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเอง โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์หล่อหลอมข้าพเจ้าให้มีใจเหมือนกับพระเยซู ผู้ที่เหมาะสมกับสิ่งดีๆทุกอย่าง แต่กลับยอมสละทุกอย่าง เพื่อมาเกิดในโลกนี้ และให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะคิดได้—นั่นก็คือ ของขวัญแห่งความรอดของพระองค์ ขอบคุณมากสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ และของประทานมากมายที่ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมจะได้รับ ที่พระองค์ได้ทุ่มเทให้กับข้าพเจ้า ขอบพระคุณในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น