اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما به ماه شکرگزاری نزدیک میشویم، این یادآوری از طرف موسی، بسیار مهم است! ما به آسانی از یاد میبریم که شکرگزار باشیم برای چیزهایی که بر وفق مراد هستند. و زمانهایی که در گرفتاری و مشکلات هستیم، خیلی آسان است که بطرف خدا برگشته و از او تقاضای کمک بکنیم، اما ما غالباً حس میکنیم که ما «استحقاق» اتفاقات خوبی را که در زندگیمان می افتند، داریم. خدا بیادمان می آورد که آنچه که ما داریم، تنها تصدیقی است بر فیض و امانت او که آنچه را که گفته به انجام خواهد رسانید. لازم است که ما به خود و به دیگران خاطر نشان کنیم که برکاتی که داریم از دست خدا آمده و بخاطر این نیست که ما بیشتر از شخص دیگری لیاقت داشتنش را داشته ایم.

دعای من

ای پدر سخاوتمند، بخاطر فراموشکار بودنم، مرا ببخش. من عمیقاً میدانم که لایق چیزهای خوبی که دارم و تو آنها را در زندگی من ریخته ای، نیستم، با این وجود، گاهی اوقات به این فکر میکنم که من آنها را بدست آورده ام. روح خودت را در من بکار گیر تا در من دلی به شبیه دل مسیح پدید آورد، کسی که لیاقت تمام چیزهای خوب را داشت و از همه آنها دست کشید و به زمین آمد تا به من بزرگترین هدیه قابل تصور را بدهد—- هدیه نجات تو را! من از تو تشکر میکنم برای هدیه فیض تو و سایر هدایایی که تو به فراوانی بر من ریخته ای و من لایق آنها نبوده و نیستم. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات