اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما چیزی نمیدانم، اما برای من سخت است که شکرگزار باشم بخاطر آزمون های زندگی. در واقع، خود این آزمایش ها، حتی تحمل شان نیز دشوار است! این مطلب حقیقت دارد، بخصوص که در خلال این تجربیات هم قرار داشته باشی. اما ما بعنوان ایمانداران به مسیح، صاحب بعضی از دلایل کلیدی و روحانی برای مقاومت کردن در زیر فشارها هستیم. یکی از بهترین دلایل برای ادامه دادن در شرایطی که از نظر روحانی سخت است، وعده خدا در رابطه با دادن تاج حیات به ما است، که کسی یا چیزی قادر نیست آنرا از ما برباید.

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but it is hard for me to appreciate our need to go through trials. In fact, trials in life are just plain hard to tolerate! This is especially true when we are in the middle of them. But as believers in Jesus, we have some key spiritual reasons to persevere under trials. One of the very best reasons to hang in there when things are tough spiritually is God's promise to give us the crown of life that can't be taken away from us.

دعای من

ای خدای مهربان، متشکرم برای وعده تاج حیات که آنرا به من داده ای، در صورتیکه پیروز شده و غالب آیم. مرا تقویت نما تا با قدرت روح قدوست، مقاومت کنم. در نام مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Gracious God, thank you for promising the victor's crown of life to me. Empower me to persevere through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یعقوب ۱۲:۱

نظرات