ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณคิดยังไง แต่สำหรับผม มันยากมากที่จะไปยอมรับการทดลองที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต อันที่จริง การทดลองในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่จะทนได้ และมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆตอนที่เรากำลังเผชิญกับมันอยู่ แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เรามีหลายเหตุผลที่สำคัญฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้เราทนต่อการทดลองได้ เหตุผลที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้เมื่อเจอกับความทุกข์ทรมานฝ่ายจิตวิญญาณ ก็คือคำสัญญาของพระเจ้า ที่จะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้กับเราที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอบคุณพระองค์ที่ได้สัญญาว่าจะให้มงกุฎแห่งชีวิตของผู้มีชัยกับข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะทนได้ต่อการทดลองผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น