اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما چیزی نمیدانم، اما برای من سخت است که شکرگزار باشم بخاطر آزمون های زندگی. در واقع، خود این آزمایش ها، حتی تحمل شان نیز دشوار است! این مطلب حقیقت دارد، بخصوص که در خلال این تجربیات هم قرار داشته باشی. اما ما بعنوان ایمانداران به مسیح، صاحب بعضی از دلایل کلیدی و روحانی برای مقاومت کردن در زیر فشارها هستیم. یکی از بهترین دلایل برای ادامه دادن در شرایطی که از نظر روحانی سخت است، وعده خدا در رابطه با دادن تاج حیات به ما است، که کسی یا چیزی قادر نیست آنرا از ما برباید.

دعای من

ای خدای مهربان، متشکرم برای وعده تاج حیات که آنرا به من داده ای، در صورتیکه پیروز شده و غالب آیم. مرا تقویت نما تا با قدرت روح قدوست، مقاومت کنم. در نام مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change