اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احترام گذاشتن به خداوند در هر چیزی، حرف اول را میزند. ما به او آخرین ها، کمترین ها، یا ته مانده ها را نمیدهیم. او به ما بهترین خودش را داد، گرانبها ترین،‌ و کامل ترین هدیه را ـــ عیسی، پسر خودش را. شکر خدا را، برای این عطای غیر قابل توصیف! ما چگونه میتوانیم چیزی کمتر از بهترین ها، اولین ها،‌ و گرانبهاترین های مان، به او تقدیم کنیم؟

دعای من

خدای فیاض و پدر مهربان، سپاسگزارم برای تمام هدایای نیکو و کاملی که تو به فراوانی به من داده ای. لطفن هدایای قلبی مرا بپذیر که آنها را آزادانه بتو میدهم. دل مرا نرم بساز و آنرا همچون دل خودت، سخی و مهربان بگردان. من متعهد میشوم که بهترین ها و اولین های خودم را بتو و به خدمت تو در این جهان، تقدیم کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات