ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องมาก่อนทุกสิ่ง เราจะไม่เอาของเหลือเดน ต่ำต้อย ไร้ค่า มาให้กับพระเจ้า พระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา สิ่งที่มีค่าที่สุด และเป็นของขวัญที่สุดยอดที่สุด นั่น คือพระเยซูพระบุตรของพระองค์นั่นเอง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่เลิอเลศเกินคำบรรยายที่พระองค์ให้ แล้วเรายังจะหวงสิ่งที่ดีที่สุด สำคัญที่สุด และมีค่าที่สุดของเราจากพระองค์ได้ยังไง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและพระบิดาอันเป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดรับจิตใจของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจยิ่ง โปรดทำให้จิตใจนั้นอ่อนโยน และเต็มไปด้วยความเมตตาและใจดีใจกว้างเหมือนกับพระองค์ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอุทิศตัวให้กับพระองค์และการงานของพระองค์ในโลกนี้เป็นอันดับแรกและจะทำอย่างดีที่สุด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น