اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در سال های اول زندگی ام، در ناحیه غربی تگزاس آمریکا بزرگ شدم و دقیقاً میدانم که «زمین تشنه» براستی چه شکلی هست. حجم خاک سیاه کاهش پیدا میکند، و شکاف های عمیقی در زمین پدید می آورد. تمام علف ها زرد می شوند، سپس قهوه ای، و بعد می میرند. نسیمی ضعیف باعث بلند شدن گرد و خاک بر روی زمین بایر می شود. هنگامیکه بالاخره باران میبارد، «زمین تشنه» حجم زیادی از آب را میبلعد و باران، سطوح خیس را ترک می کند و راه خودش را در میان ترک های عمیق زمین خشک پیدا میکند. زمین متورم میشود، سبزه ها جانی دوباره می یابند، و زندگی تجدید می شود. در یک بیابان خشک روحانی، روح قدوس الهی برکاتش را می ریزد، اوقات شادابی و طراوت را در زندگی می آورد، و دل های تشنه ما را سیراب و احیا می کند.

Thoughts on Today's Verse...

Growing up in West Texas in part of my early years, I certainly know what "thirsty land" truly is. The black dirt shrinks, leaving deep cracks in the ground. All the grass turns yellow, then brown, and then dies. A wisp of breeze stirs swirls of dust over the barren land. When the downpour finally comes, the "thirsty land" swallows voluminous amounts of water as the rain runs off the wet surface and finds its way into the deep cracks of the drought. The ground swells, the grass comes back to life, and life is replenished. In a barren spiritual wasteland, God's Holy Spirit pours out his blessing, brings times of refreshment, and replenishes our thirsty hearts.

دعای من

ای پدر مهربان و سخی، برای برکات بیشمارت که آنها را در زندگی من جاری نموده ای، شکرت می کنم. ای پدر عزیز، بیشتر برای برکت حضورت، قدرتت، فیضت، و شادابی ات که به من از طریق روح القدس عطا شده، شکرت می نمایم. در نام عیسی ممنونتم. آمین.

My Prayer...

Generous and loving Father, thank you for so many blessings you have poured into my life. Most of all, dear Father, thank you for the blessing of your presence, your strength, your grace, and your refreshment given to me through your Holy Spirit. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۳:۴۴

نظرات