اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در سال های اول زندگی ام، در ناحیه غربی تگزاس آمریکا بزرگ شدم و دقیقاً میدانم که «زمین تشنه» براستی چه شکلی هست. حجم خاک سیاه کاهش پیدا میکند، و شکاف های عمیقی در زمین پدید می آورد. تمام علف ها زرد می شوند، سپس قهوه ای، و بعد می میرند. نسیمی ضعیف باعث بلند شدن گرد و خاک بر روی زمین بایر می شود. هنگامیکه بالاخره باران میبارد، «زمین تشنه» حجم زیادی از آب را میبلعد و باران، سطوح خیس را ترک می کند و راه خودش را در میان ترک های عمیق زمین خشک پیدا میکند. زمین متورم میشود، سبزه ها جانی دوباره می یابند، و زندگی تجدید می شود. در یک بیابان خشک روحانی، روح قدوس الهی برکاتش را می ریزد، اوقات شادابی و طراوت را در زندگی می آورد، و دل های تشنه ما را سیراب و احیا می کند.

دعای من

ای پدر مهربان و سخی، برای برکات بیشمارت که آنها را در زندگی من جاری نموده ای، شکرت می کنم. ای پدر عزیز، بیشتر برای برکت حضورت، قدرتت، فیضت، و شادابی ات که به من از طریق روح القدس عطا شده، شکرت می نمایم. در نام عیسی ممنونتم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات