ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నా ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో భాగంగా వెస్ట్ టెక్సాస్‌లో పెరిగిన నాకు "దాహంతో వున్న భూమి" నిజంగా ఎలావుంటుందో ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు. నల్ల ధూళి తగ్గిపోతుంది, భూమిలో లోతైన పగుళ్లు ఏర్పడతాయి. గడ్డి అంతా పసుపు, తరువాత గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది, తరువాత చనిపోతుంది. గాలి యొక్క దిశానుసారం ధూళి బంజరు భూమిపై తిరుగుతుంది. చివరకు వర్షం వచ్చినప్పుడు, వర్షం తడి ఉపరితలం నుండి ప్రవహించి, కరువు యొక్క లోతైన పగుళ్లలోకి వెళ్ళేటప్పుడు "దాహంతో ఉన్న భూమి" భారీ మొత్తంలో నీటిని మింగివేస్తుంది. భూమి ఉబ్బి, గడ్డి తిరిగి ప్రాణం పోసుకుంటుంది, మరియు జీవితం తిరిగి నింపబడుతుంది. వృథాగా వున్న ఆధ్యాత్మిక బంజర భూమిలో, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ తన ఆశీర్వాదం ప్రవహిస్తుంది, తాజా సమయాలను తెస్తుంది మరియు మన దాహం గల హృదయాలను నింపుతుంది

నా ప్రార్థన

ఉదార మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, మీరు నా జీవితంలో కురిపించిన అనేక ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు. అన్నింటికంటే, ప్రియమైన తండ్రీ, మీ ఉనికి, మీ బలం, మీ దయ మరియు మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాకు ఇచ్చిన మీ ఉపశమనం కోసం ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను మీకు ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు