اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا ما حقیقتاً علیرغم«گرفتاریها یا دشواریها یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر» فاتحان ( پیروزمندان ) هستیم؟ آری! این اطمینان نهایی یک مسیحی است. هیچ چیز نمیتواند ما را از محبت خدا در مسیح جدا سازد. شیطان و متحدانش می توانند بدنهای ما را بکشند، امور مالی ما را تباه سازند، باعث رنج کشیدن بدنهای ما شوند، و در صدد نابود کردن روابط ما برآیند. با این وجود، شیطان نمی تواند قلبهای ما را که تسلیم عیسی شده اند را تسخیر کند. و هنگامیکه دلهای ما به مسیح تعلق دارد، آینده ما نیز متعلق به اوست! قبر خالی عیسی ما را مطمئن میسازد که آینده ما با او پرجلال، پیروزمند و بی انتها خواهد بود.

دعای من

ای خداوند، چشمانی به من بده تا ببینند، و قلبی تا ایمان داشته باشد که پیروزی عیسی بر مرگ، پیروزی من نیز هست! من نمیخواهم از امید، ایمان و عشق خویش منحرف شوم، آنهم توسط دشواری های زندگی. در عوض، من می خواهم که شهادتی زنده باشم بر قدرت، پیروزی، و فیض تو. در نام عیسی، و برای جلال تو زندگی و دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات