ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นผู้ชนะจริงๆ หรือครับ แม้เราจะอยู่ท่ามกลาง "ปัญหาหรือความยากลำบาก การข่มเหง ความอดอยาก อันตรายหรือคมดาบ"? ใช่ครับ เราชนะ! นั่นคือความเชื่อมั่นที่สุดของคริสเตียน ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ได้ ความชั่วร้ายและพันธมิตรของมันสามารถฆ่าร่างกายของเรา ทำลายการเงินของเรา ทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวด และพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์ของเรา แต่ความชั่วร้ายไม่สามารถเอาหัวใจของเราไปได้ เมื่อเรายอมต่อพระเยซู และเมื่อหัวใจของเราเป็นของพระเยซู อนาคตของเราก็เช่นกันครับ! หลุมฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซูทำให้เรามั่นใจว่าอนาคตของเรากับพระองค์คืออนาคตที่มีสง่าราศี มีชัยชนะและคงอยู่ตลอดไป

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดให้ตาที่มองเห็น และใจที่เชื่อว่าชัยชนะของพระเยซูเหนือความตายคือชัยชนะของข้าพระองค์ด้วย! ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะหลุดจากความหวัง ความเชื่อ และความรักเพราะความยากลำบากของชีวิต แต่ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นพยานที่มีชีวิตถึงอำนาจ ชัยชนะและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น