ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นผู้ชนะจริงๆ หรือ ท่ามกลาง "ปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบาก หรือการข่มเหง หรือความอดอยากแร้นแค้น หรืออันตรายหรือคมดาบ" ใช่แล้ว เราชนะ นั่นแหละคือความเชื่อมั่นสูงสุดของคริสเตียน ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ได้ ซาตานและพรรคพวกของมันสามารถฆ่าเราได้แต่กาย ทำให้เราล้มละลาย บดขยี้ร่างกายของเรา และหาช่องทำลายสายสัมพันธ์ของเราได้ก็จริง แต่ซาตานไม่สามารถกุมใจของเราได้ เพราะใจนั้นได้จำนนต่อพระเยซูแล้ว และเมื่อใจของเราเป็นของพระเยซู อนาคตของเราก็เป็นของพระองค์ด้วย หลุมฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซูทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าอนาคตของเรากับพระองค์นั้น จะเต็มไปด้วยสง่าราศี ชัยชนะและจะคงอยู่ตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ตาที่จะมองเห็น และใจที่จะเชื่อว่าชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูนั้นเป็นชัยชนะของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าไม่อยากจะทิ้งความหวัง ความเชื่อและความรักไป เพราะเจอกับความทุกข์ยากในชีวิต แต่ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่เป็นพยานให้คนเห็นถึงฤทธิ์อำนาจ ชัยชนะและพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอใช้ชีวิตและอธิษฐานเพื่อนำเกียรติยศมาให้กับพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น