اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا با ما است! این همان پیام عالی در داستان عیسی است(متی۲۳:۱). این پیام امیدی است که صفنیا به قوم شکست خوردهٔ خدا میدهد. خدا در میان ما است. او رهاننده ای توانا است. او به ما عشق میورزد. او از ما مسرور است. او طوفانهای دل ما را با نوازش های گرمش، آرام میسازد. او برای ما لالایی های شادمانه میخواند. او مشتاق است که به ما نزدیک باشد و از ما دعوت میکند که به او نزدیک شویم. پاسخ شما چه خواهد بود؟

دعای من

ای پدر، مرا در تصمیمی که گرفته ام راسخ گردان، میخواهم که از بدی برگشته و بتو نزدیک شوم. من دیگر نمیخواهم که ادای رابطه داشتن با تو را درآورم. من طالب نشانه های مصنوعی تو نیستم. من خواهان شناخت تو هستم. من مایل به تجربه کردن حضورت هستم و اینکه تو مرا بعنوان ابزار فیض خویش در زندگی دیگران بکار گیری. من به حضورت نیازمندم تا ناآرامی های جان مرا آرام سازی. متشکرم که تو بمن نزدیک هستی. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات