اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه « رؤیاهای بزرگی در رابطه با ملکوت خدا» و جلال خدا در سر دارید؟ تصور طلبیدن چه چیزهایی از خدا دارید که دلتان میخواهد او آنها را به ثمر بنشاند؟ از آسمانی که با خدا آنرا سپری خواهید کرد، چه انتظاراتی دارید؟ اکنون که ذهنتان را بسط دادید و تصوراتتان را به چالش کشیدید، و آنرا با انتظاراتتان پر ساختید، آیا آماده هستید که با بعضی حقایق زمینی که از شگفتی آسمان نشأت میشود، روبرو شوید؟ خدا قادر است که فراتر از تمام آنها عمل کند. قدرت او در ما کارمیکند تا اراده پرجلالش را به انجام رسانیم و مقاصد جاودانه او را تکمیل کنیم. پس بیایید کوته نظر نباشیم و سطح توقعاتمان را پایین نیاوریم. برای جلال او زیست کنیم و توقع داشته باشید که عملکردش را در زندگی تان مشاهده کنید.

دعای من

ای خداوند، مالک زمین و آسمان، ای اَبّا پدر من و شبان مهربان، لطفن افکار مرا بوسیله روحت به حرکت درآور تا رویاهای بزرگتری در سر بپرورانم و امیدهایی عالیتر از تصورات زمینی و خودخواهانه مغزم داشته باشم. مرا از ستودن خود و توقع در زندگی برای جلال دادن خودت پر ساز. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات