ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อาณาจักรของพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในสายตาคุณ ที่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คุณคิดจินตนาการว่าพระเจ้าจะให้ตามคำขอของคุณแค่ไหน คุณคาดหวังว่าชีวิตในสวรรค์กับพระเจ้าเป็นอย่างไร ตอนนี้คุณก็ได้เปิดความคิด จินตนาการไปอย่างกว้างไกล และเต็มไปด้วยความคาดหวังมากมาย ตอนนี้คุณพร้อมที่จะรับรู้ความจริงอันน่าทึ่งที่ตรงดิ่งลงมาจากสวรรค์แล้วหรือยัง พระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเรา เพื่อให้เราทำตามใจอันเจิดจรัสของพระองค์และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์นั้น ดังนั้นอย่าให้เราตีค่าหรือประเมินเรื่องนี้ต่ำไป แต่ให้ใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและคาดหวังที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก อับบาพระบิดาพระผู้เลี้ยงอันเป็นที่รัก โปรดกระตุ้นความคิดของข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ให้มีความฝันและความหวังอันยิ่งใหญ่กว่าที่สมองขี้เลื่อยและเห็นแก่ตัวของข้าพเจ้าจะขอหรือคิดได้ โปรดให้ชีวิตที่อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นี้ เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจและความคาดหวังสิ่งดีๆจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น