اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اکنون برای یک دقیقه هم که شده، صبر کنید. بعضی از روزهای من تأسفبار هستند! همواره همه چیزها به نفع من پیش نمیرود! بعضی از دوستانم، در بدترین لحظات ممکنه، مرا ترک کرده اند. من چطور میتوانم پیوسته شادمان باشم؟ پدر به یادم می آورد؛« فرزندم، خیلی ساده است». « در ابتدا، خوشی همیشه چیزی بالاتر از احساس خوشحالی است، اما در عوض، شامل حس عمیق ماندن و بودن در فیض و رضامندی خدا است. دوّم اینکه، مهم نیست که تو کجا قرار داری و یا مسائل در وضعیت نومید- کننده ای قرار دارند، زندگی شما برای جلال، آنهم برای جلال من است!» در نور این حقیقت باور نکردنی، سایر چیزها بنظر گنگ، ناآگاه، و بی اهمیت میرسند.

دعای من

ای خداوند، لطفاً به من حس روشن تری از جلال و پیروزی ات بده. خواهش میکنم ایمان مرا تقویت نما تا حقیقت پیروزی تو بر جهنم را باور داشته باشم. لطفاً مرا با روحت پر بساز و میوه اش را در زندگیم ببار آور. تقاضای من این است که دهانم را با شادمانی و حمد برای تمام کارهایی که برایم انجام داده ای، پر نمایی. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات