ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รอเดี๋ยวนะครับ ผมมีบางวันที่แย่! บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีสำหรับผม! เพื่อนบางคนได้ทอดทิ้งผมในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของผม ผมจะมีความชื่นชมยินดีเสมอได้ยังไงครับ? พระบิดาเตือนผมว่า "ง่ายๆ ลูกเอ๋ย" "อย่างแรกเลย แทนที่ความชื่นชมยินดีจะเป็นมากกว่าความรู้สึกที่มีความสุข แต่จริงๆ แล้วเป็นความรู้สึกที่ได้อยู่ในพระคุณของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ ประการที่สอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าสิ่งต่างๆ จะดูสิ้นหวังอย่างไร ชีวิตของคุณคือเพื่อพระสิริ — — สง่าราศีของเรา"! จากความเป็นจริงที่น่าทึ่งนี้ สิ่งอื่นๆ ก็ดูเหมือนไม่มีอะไร ไร้ค่า และไม่มีความสำคัญเลย

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความรู้สึกแห่งพระสิริและชัยชนะของพระองค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะไว้วางใจความจริงของการมีชัยชนะเหนือนรกของพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณ และขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เกิดผล ขอทรงเติมเต็มปากของข้าพระองค์ด้วยการสรรเสริญอย่างชื่นชมยินดี สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น