اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«نه حتی یک اشاره کوچک!»هوم م م م! آیا آرزو نمیکردید که این واقعیت داشت؟ کلیسایی که من در آن شرکت میکنم و شخصی که بیشتر اوقات چهره اش را در آینه می نگرم، کاملاً بر طبق این تعالیم زندگی نمی کنم. اگر وسوسه های جنسی بر ما تسلط ندارند، اغلب اوقات طمع دارد. در فرهنگ مشهود مصرف گرایی، بیش از زنا و ناپاکی مرا نگران میکند. دلیلش این نیست که من نگران ناپاکی نیستم، بلکه به این خاطر است که ما نسبت به طمع خویش، سختدل شده ایم. در این فصل بخشش، بیایید صادقانه دلهای مان را در مورد«خواستن«، «گرفتن«، و «مالک بودن« تفتیش کنیم.

دعای من

ای خداوند سخاوتمند، مرا بخاطر طمع و خودخواهیم عفو بفرما. لطفاً دلی مثل دل خودت به من بده. تو قلب پرعطوفت خود را زمانی ظاهر کردی که با ارزش ترین هدیه ات را با گناهکارانی چون من قسمت کردی. اکنون من آن فرزندی هستم که بر سر سفره ات می نشینم و یکی از وُراث میراث تو هستم. بخاطر فیضت از تو متشکرم. لطفاً ای پدر عزیز مرا با روحت مبارک بساز، روحی که در من دلی بخشنده و فیاض بوجود می آورد. در نام بزرگ ترین هدیه، عیسای بیت لحم دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات