ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อย่าให้มีความบาาปเหล่านั้น แม้แต่นิดเดียวเลย" อืม...อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมครับ คริสตจักรที่ผมเข้าร่วมประชุม และตัวผมเอง ไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้น ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีความผิดบาปทางเพศ แต่บ่อยครั้งเรามีความโลภ ในวัฒนธรรมของการบริโภคที่เห็นได้ชัดเจน ผมกังวลเกี่ยวกับความโลภมากกว่าการผิดศีลธรรมและความไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าผมไม่กังวลเกี่ยวกับความไม่บริสุทธิ์ แต่เป็นเพราะเราได้ด้านชากับความโลภของเราเอง ในฤดูกาลของการให้นี้ ขอให้เราสำรวจจิตใจของเราอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ "ความต้องการ", "การที่จะได้มา" และ "การครอบครอง" ของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ สำหรับความเห็นแก่ตัวและความโลภของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้หัวใจที่เป็นเหมือนของพระองค์ พระองค์แสดงให้เห็นถึงหัวใจนั้น เมื่อพระองค์ได้ให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของพระองค์แก่คนบาปอย่างข้าพระองค์ ตอนนี้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์​และเป็นทายาทมรดกของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์! พระเจ้า ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะนำมาความเมตตากรุณามาสู่ภายในใจข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูแห่งเบธเลเฮม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น