اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سخاوت یک چیز بسیار عالی است— نه فقط برای آنانیکه گیرنده هستند، بلکه همچنین برای آنانیکه بخشنده هستند. ماهایی که می توانیم این نور روزانه را از طریق ایمیل بر روی کامپیوتر بخوانیم، مطابق بر معیارهای دنیوی، غنی هستیم، پس این مطلب در مورد سخی بودن با برکاتمان بطور خاصی قابل اجرا است. باشد که این زمان گشاده دستی از سال، فرصتی باشد برای خدا تا در ما نیاز به بخشنده بودن را از نو بیدار کند و ما وقتها، انرژی، و برکات مالی مان را در طول سال ببخشیم.

دعای من

ای خدای مهربان، تو همواره نسبت به من سخاوتمند بوده ای و با بسیاری برکات باور نکردنی، مرا برکت داده ای. متشکرم! در دل من، آگاهی از خوشیِ دادن را برانگیزان. قلب مرا بیش از پیش شبیه به قلب خودت بساز، قلبی سخاوتمند و فیاض. اضطراب و خِسَّت را در من در هم بشکن که گاهی اوقات دید مرا تار میکند و مرا از قسمت کردن وقت، پول، انرژی، و محبتم آنطور که باید باز میدارد. من از تو سپاسگزارم چون به من نشان میدهی که چگونه در مسیح، بخشنده باشم. در نام خداوند و منجی خو،د عیسی، میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات