ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม — ไม่ใช่แค่สำหรับผู้รับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ให้ด้วย พวกเราที่สามารถอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ในคอมพิวเตอร์ผ่านทางอีเมล์ ก็เป็นคนรวยตามมาตรฐานของโลก ดังนั้นข้อพระคัมภีร์เรื่องการมีใจเมตตากรุณานี้เหมาะสมอย่างยิ่ง ขอให้ช่วงเวลาแห่งการให้ในปีนี้ เป็นโอกาสสำหรับพระเจ้าที่จะปลุกใจเราขึ้นอีกครั้งในเรื่องที่เราต้องเป็นคนใจกว้างด้วยการให้เวลา พลังงานของเรา และเป็นพระพรด้านการเงินตลอดทั้งปี

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์มีเมตตาต่อข้าพระองค์และอวยพรข้าพระองค์มากมาย ขอบพระคุณพระองค์! ขอทรงฟื้นฟูใจของข้าพระองค์ที่จะรับรู้ความสุขของการให้ ขอทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นคือมีใจเมตตาและมีน้ำใจ ขอทรงทำลายความวิตกกังวลและความตระหนี่ที่บางครั้งมาบดบังมุมมองของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์ไม่ได้แบ่งปันเวลา เงิน พลังงาน และความรักของข้าพระองค์ได้มากเท่าที่ข้าพระองค์ได้มากเท่าที่ควร ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เห็นความใจกว้างในพระเยซู อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น