ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు మనము "మనలను మనము పెద్దదిగా వూహించుకున్నపుడు " , ప్రకృతి వైపరీత్యము, ప్రపంచ యుద్ధం, తీరని వ్యాధి, ఆర్థిక మాంద్యం లేదా విస్తృతమైన సామాజిక రుగ్మతలతో తగ్గించబడుతాము . మన అహంకారం మన రాబోయే విపత్తులను అంచనా వేస్తుంది. ఇక్కడ పనిచేసేటప్పుడు మన విశ్వం యొక్క సాధారణ సూత్రం ఉందా? ("నాశనానికి ముందు గర్వము నడుస్తుంది .") లేదా ఇది పనిలో దేవుని చురుకైన క్రమశిక్షణనా? రెండు ప్రశ్నలకు నేను సమాధానం "అవును!" అని అంటాను . దేవుడు మరియు అతని ప్రపంచం రెండూ మన జీవితాల గురించి మనం నియంత్రించలేనివి చాలా ఉన్నాయని గుర్తుచేస్తాయి. అయితే, ఈ ప్రకరణం సాధారణ సూత్రాలకు మించినది మరియు ఇది మానవ అహంకారం తొలగించబడి, తప్పుడు దేవుళ్లందరూ అదృశ్యమయ్యే అంతిమ రోజును గురుంచి హామీ ఇస్తుంది. ఆ రోజున, దేవుని పిల్లలు సంతోషించి ఆనందిస్తారు! అప్పటి వరకు, మన దేవునితో వినయంగా నడుద్దాం.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి నన్ను సున్నితంగా చేయండి . నేను చాలా గొప్పవాడిని అయినందున మీ ఉనికి గురించి నాకున్న గొప్ప భావాన్ని కోల్పోవటానికి నేను ఇష్టపడను. నా మీద లేదా నేను ప్రేమిస్తున్న వారిపై విపత్తు తీసుకురావడానికి నేను ఇష్టపడను. నీ దయ పట్ల ప్రశంసల నుండి నాకు మీకు అవిభక్త హృదయాన్ని ఇవ్వండి. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change